REGISTER NOW! ԳՐԱՆՑՎԻՐ ՀԻՄԱ

July 26, 2016

Եթե ցանկանում ես սովորել խոհարարական արվեստ մեզ մոտ, ապա շտապիր, տեղերը խիստ սահմանափակ են:

Սեպտեմբերի 1-ից սկսվող մեր դասընթացների գրանցումները արդեն մեկնարկել են, դարձիր քաղաքի ամենահամեղ նախագծի ակումբի անդամ, սովորիր երաշխավորված մասնագիտություն, ձեռք բեր բազում ընկերներ և ավելին: Գրանցվիր ահա այստեղ, մենք սպասում ենք քեզ:)

 

Please reload

9 LEO

YEREVAN, ARMENIA

(+374)77542008

(+374)12542008

INFO@PERSONALCHEF.AM

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White TripAdvisor Icon

2015 - 2018 PERSONAL CHEF   I   ALL RIGHTS RESERVED