RESTAURATEUR

Ռ Ե Ս Տ Ո Ր Ա Ն Ն Ե Ր Ի  Հ Ա Մ Ա Ր

SERVICE

FOR THE NEWLY OPENING RESTAURANTS

FOR THE OPERATING RESTAURANTS

Open you restaurant or café, and will take the responsibility for organizing all processes starting from planning to menu development and kitchen control.

Բացիր քո ռեստորանը կամ սրճարանը, իսկ խոհանոցիդ ողջ արտադրական գործընթացը` նախագծումից մինչր մենյուի կազմում և վերահսկողություն, կիրականացնենք մենք:
 

WE OFFER:

Մենք առաջարկում ենք`

  • Consulting / Խորհրդատվություն

  • Concept development / Կոնցեպտի հորինում

  • Menu development / Մենյուի կազմում

  • Documentation / Փաստաթղթավորում

  • Exclusive design / Հեղինակային դիզայն

  • Staff training / Ուսուցում անձնակազմին,

  • Kitchen control / Վերահսկողություն