YOUR CHEF AT HOME

We’ll make you believe how your our dining room can become the best restaurant of the city. Your Personal Chef at your home service is the best alternative for restaurants and delivery services.

Any special occasion, no matter it is birthday, baptism, engagement, family gathering, romantic dinner or just funny party, will become more impressive and worriless with the help of our professional culinary team. Enjoy every single second of your special event while we’ll guarantee the preparation and presentation of the exceptionally non-standard dishes right at your home, at your kitchen and even together with you.

By the way, you are not paying for the service, but only for the food you order.

Մենք կապացուցենք քեզ, որ քաղաքի լավագույն ռեստորանը  քո հյուրասենյակն է: Քո անհատական Շեֆ-խոհարարը քո տանը ծառայությունը լավագույն այլընտրանքն է ռեստորաններին և առաքման ծառայություններին: Ցանկացած նշանակալից օր` կլինի դա ծնունդ, կնունք, նշանադրություն, ընտանեկան հավաքույթներ, ռոմանտիկ ընթրիք կամ պարզապես հավես խնջույք, առավել տպավորիչ և անհոգ կդառնա մեր պրոֆեսիոնալ խոհարարական թիմի շնորհիվ: Վայելի՛ր միջոցառմանդ յուրաքանչյուր վայրկյանը, իսկ մենք կապահովենք ստանդարտից դուրս կերակրատեսակների պատրաստումը և մատուցումը՝ քո տանը, քո խոհանոցում, ցանկության դեպքում նաև քեզ հետ միասին:

Ի դեպ դուք չեք վճարում ծառայության համար, այլ ընդամենը վճարում եք Ձեր պատվիրած կերակրատեսակների համար: